شما اینجا هستید   |

    دسته: تالیفات

آرشیو مطالب : دسته: تالیفات

تعداد مطالب این دسته 1 عدد می باشد
تالیفات دکتر اسماعیل بیدار
2023-10-08
مروری بر

تالیفات ایشان در چند حوزه می باشد. در زمینه اقتتصادی کتابی تحت عنوان «تولید داخلی و ملزومات آن» چاپ ۱۳۹۸ قم. در زمینه مجلس کتابی تحت عنوان « وظیفه و ویژگی نماینده مجلس» چاپ ۱۳۹۷ قم. در حوزه سیاست کتابی تحت عنوان « اندیشه سیاسی امام خمینی» چاپ قم ۱۴۰۱٫ همچنین چندین مقاله علمی پژوهشی در حوزه های […]