شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : ♨️ آسیب شناسی علم جدای از معنویت با توجه به بیانیه گام دوم

🖌 قسمت اول 

هیچ مکتبی مانند اسلام برای علم و معرفت ارزش قایل نیست و علم اساس همه ارزشها و جهل ریشه همه معایب می داند. از نظر اسلام انسان در هر حرکتی نیاز به شناخت و آگاهی دارد: عقاید، اخلاق و اعمال انسان باید مبنای علمی داشته باشد.

در بیانیه گام دوم که خط سیر ساخت تمدن اسلامی ترسیم شد است، علم به عنوان یکی از ارکان تمدن اسلامی جایگاهی ویژه دارد. وجه تمایز تمدن نوین اسلامی با تمدن غرب، پیوند علم با معنویت است.

موضوع ارتباط یا جدایی بین علم و معنویت از گذشته وجود داشته که ناشی از تفاوت در فهم واقعیت است به‌ طوری که علم محدود به امور تجربی، و معنویت را امری متعالی و فراتر از ابعاد جسمانی و مادی می داند. برای پیوند این دو مقوله، ارائه تعریف جدید از علم و معنویت برای اثرگذاری همه جانبه بر زندگی بشر لازم و ضروری است.

ادامه دارد…

تگ های مطلب :
به اشتراک بگذارید : | | |